Gudstjenester

Gudstjenesten er almindeligvis kl. 10.30

Se under menupunktet "Gudstjeneste kalender" i venstre side

 


 
Liste over indsamlinger (kollekter) i Ølsemagle Kirke i kirkeåret 2020:
 
1.- 4. SØNDAG I ADVENT (1. - 22.12.2019) - Hans Tausens Fond             
JULEAFTEN og JULEDAGENE (24.- 29.12.2019) - Børnesagens Fællesråd

NYTÅRSDAG (1.1.2020) - Det Danske Bibelselskab

HELLIG 3 KONGER t.o.m.SEKSAGESIMA (5.1. - 16.2.) - Diakonskolen

FASTELAVNSSØNDAG (23.2.) - Kofoeds Skole

FASTETIDEN t.o.m. LANGFREDAG (1.3. - 10.4.) - Folkekirkens Nødhjælp                

PÅSKEDAG t.o.m. PINSE (12.4. - 1.6.) - Danske Sømands- og udlandskirker

BEDEDAG + KONFIRMATIONSLØRDAG (8. - 9.5.) - Ølsemagle sogns konfirmationshjælp

TRINITATIS + 1.– 8. s. e. Trin. (7.6. - 2.8.) - Areopagos

9.-16. s.e. Trin. (9.8. - 27.9.) - Kirkens Korshær

17. s.e. Trin. og kirkeåret ud (4.10. - 22.11.) - Tværkulturelt Center

Kirkebil

Sognets beboere har mulighed for at benytte sig af kirkebil mellem hjemmet og Ølsemagle Kirke og Sognegård

Ring til kirkekontoret inden torsdag kl. 12.00, herefter vil kordegnen sørge for bestillingen af bil hos Køge Taxa. Denne kørsel betales af menighedsrådet.

For medlemmer af menigheden, der bor uden for Ølsemagle Sogn (medlemmer af menigheden, der har løst sognebånd til en af sognets præster) træffes særlig aftale med menighedsrådet vedrørende kørsel med kirkebil.

Fotografering

Fotografering under Gudstjenester og kirkelige handlinger er tilladt i begrænset omfang..

Skal aftales med præsten. 

Kom og vær med

Kirkekaffe

Efter alle Gudstjenester er der kirkekaffe i kirkens sideskib. Alle er velkommen smiley