Gudstjenesten er almindeligvis kl. 10.30

Se under menupunktet "Gudstjeneste kalender" i venstre side

 

Vi glæder os til igen at se jer i kirke og sognegård

Vi holder gudstjeneste første gang Kristi Himmelfartsdag ved Jørgen Lund kl. 10.30. Se nærmere information på hjemmesiden.

Sognegården er åben – menighedsråd, præster og kordegn byder velkommen og der er sat håndsprit frem.

Der er en del aktiviteter for større grupper, som er blevet udsat til efteråret. Se nærmere information på hjemmesiden.

Kirkelige handlinger; dåb, konfirmation, vielse og bisættelse afholdes stadig efter aftale med præsterne på særlige vilkår.

Præsterne står til rådighed for samtaler og sjælesorg.

Hvis der er karantæneramte borgere i Ølsemagle, der har brug for hjælp til indkøb af mad og medicin står vi til rådighed.

Civil registrering foregår på normal vis, via www.borger.dk

Kontakt:

Sognepræst Jørgen Lund, 61 13 82 64

Sognepræst David Varming Winsløw, 29 74 49 09

Formand for Menighedsrådet i Ølsemagle Sogn Grethe Koue, 50 92 18 19

Menighedsrådet og præsterne opfordrer alle til fortsat at tage situationen alvorligt og udvise opmærksomhed og omsorg for alle borgere.

Vi glæder os til at møde jer og fejre gudstjeneste sammen og se jer i sognegården.

Kærlige hilsener Jørgen, Grethe og David

 

 


 
Liste over indsamlinger (kollekter) i Ølsemagle Kirke i kirkeåret 2020:
 
1.- 4. SØNDAG I ADVENT (1. - 22.12.2019) - Hans Tausens Fond             
JULEAFTEN og JULEDAGENE (24.- 29.12.2019) - Børnesagens Fællesråd

NYTÅRSDAG (1.1.2020) - Det Danske Bibelselskab

HELLIG 3 KONGER t.o.m.SEKSAGESIMA (5.1. - 16.2.) - Diakonskolen

FASTELAVNSSØNDAG (23.2.) - Kofoeds Skole

FASTETIDEN t.o.m. LANGFREDAG (1.3. - 10.4.) - Folkekirkens Nødhjælp                

PÅSKEDAG t.o.m. PINSE (12.4. - 1.6.) - Danske Sømands- og udlandskirker

BEDEDAG + KONFIRMATIONSLØRDAG (8. - 9.5.) - Ølsemagle sogns konfirmationshjælp

TRINITATIS + 1.– 8. s. e. Trin. (7.6. - 2.8.) - Areopagos

9.-16. s.e. Trin. (9.8. - 27.9.) - Kirkens Korshær

17. s.e. Trin. og kirkeåret ud (4.10. - 22.11.) - Tværkulturelt Center