Vi glæder os til igen at se jer i kirke og sognegård

Så holder vi atter gudstjeneste med adgang for menigheden - se datoer og klokkeslet på hjemmesiden under fanen "Gudstjenester / kalender".

Sognegården er åben – menighedsråd, præster og kordegn byder velkommen og der er sat håndsprit frem.

Der er en del aktiviteter for større grupper, som er blevet udsat til efteråret. Se nærmere information på hjemmesiden.

Kirkelige handlinger; dåb, konfirmation, vielse og bisættelse afholdes stadig efter aftale med præsterne på særlige vilkår.

Præsterne står til rådighed for samtaler og sjælesorg.

Hvis der er karantæneramte borgere i Ølsemagle, der har brug for hjælp til indkøb af mad og medicin står vi til rådighed.

Civil registrering foregår på normal vis, via www.borger.dk

Kontakt:

Sognepræst Jørgen Lund, 61 13 82 64

Sognepræst David Varming Winsløw, 29 74 49 09

Formand for Menighedsrådet i Ølsemagle Sogn Grethe Koue, 50 92 18 19

Menighedsrådet og præsterne opfordrer alle til fortsat at tage situationen alvorligt og udvise opmærksomhed og omsorg for alle borgere.

Kærlige hilsener Jørgen, Grethe og David

 

 

Velkommen til Ølsemagle Kirkes hjemmeside.

Vi håber at du kan finde rundt i hjemmesidens forskellige menuer. Vi gør vores bedste for at du til enhver tid let kan finde de oplysninger du har behov for og dermed får lyst til at deltage i såvel gudstjenester i kirken som nogle af de mange aktiviteter vi har i Sognegården.

Hvis du har spørgsmål eller en god idé til noget vi kunne forbedre på hjemmesiden, så er du velkommen til at kontakte multimedarbejder, Michael N.L. Nielsen på mailadressen: mm@oelsemaglekirke.dk eller på hans private mailadresse: min9els1@gmail.com 

Hvis dit ærinde er at booke en kirkelig handling (dåb, vielse eller begravelse) skal du kontakte vores kordegn, Lisbeth Larsson på telefon 40 33 82 17 eller hendes mail: Lisla@km.dk

Kirkekontoret er atter åbent for personlig fremmøde. Se åbningstiderne ved at klikke på fanen "Kontakt".

 

BEMÆRK: Kan du ikke se hele teksten i vores aktivitetskalender for henholdsvis Kirke, Sognegård eller Gudstjenestekalenderen, så klik på overskriften for den ønskedes aktitivitet/gudstjeneste.

Med venlig hilsen - Ølsemagle Menighedsråd.