Formand: Bente Moris, Borgevangen 2, 4600 Køge  

Tlf: 2123 3896   mail: formand@oelsemaglekirke.dk

Næstformand og kirkeværge: Lasse Paaske-Møller,  Nordvangen 1 , 4600  Køge  

Tlf: 5665 7368 

Kasserer: John Fristeen, Snogebækvej 57, 4600  Køge  

Tlf: 5381 5590

Kontaktperson: Anne Juul Petersen, Klematisvej 18, 4600 Køge

Tlf: 5665 6828

Bygningssagkyndig: Vagn Sandfeld, Snogebækvej 22, 4600  Køge

Tlf: 2022 6907

Annelise Jensen, Mellemvangen 9, 4600  Køge

Grethe Koue, Nylandsvej 119, 3. th., 4600 Køge

Anette Graulund Hvenegaard, Skelbækvej 7, 4600 Køge

 

Sognepæst Jørgen Lund

Sognepræst David Varming Winsløw

Medarbejderrepræsentant: Kordegn Lisbeth Larsson

Suppleanter:

Hayde Trusbak, Brudelysvej 83, 4600 Køe

Jørgen Hvenegaard, Skelbækvej 7, 4600  Køge

Käte Jensen, Mellemvangen 6, 4600 Køge

Annelise Toft-Laursen, Østervangen 6, 4600 Køge

Erik Rishøj Jensen, Maglekærvej 19, 4600  Køge