Menighedsrådet

Formand: Grethe Koue, Humlekærgård 61, 4600 Køge  

Tlf: 5092 1819  

Næstformand og kirkeværge: Lasse Paaske-Møller,  Nordvangen 1 , 4600  Køge  

Tlf: 5665 7368 

Kasserer: John Fristeen, Snogebækvej 57, 4600  Køge  

Tlf: 5381 5590

Kontaktperson: Anne Juul Petersen, Klematisvej 18, 4600 Køge

Tlf: 5665 6828

Bygningssagkyndig: Vagn Sandfeld, Snogebækvej 22, 4600  Køge

Tlf: 2022 6907

Annelise Jensen, Mellemvangen 9, 4600  Køge

Anette Graulund Hvenegaard, Skelbækvej 7, 4600 Køge

Jørgen Hvenegaard, Skelbækvej 7, 4600 Køge

 

Sognepæst David Varming Winsløw

Sognepræst Mette Paulin Blomgren

Medarbejderrepræsentant: Multimedarbejder Michael Nørbæk Louw Nielsen

Suppleanter:

Käte Jensen, Mellemvangen 6, 4600 Køge

Annelise Toft-Laursen, Østervangen 6, 4600 Køge

Erik Rishøj Jensen, Maglekærvej 19, 4600  Køge

Offentlige MR-møder

Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan bestemme at en sag skal behandles for lukkede døre, når det er nødvendigt, eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed.

Menighedsrådsmøder

Der er ingen begivenheder.