Konfirmationsdagene fastsættes efter hvormange 8-klasser, der er på Kirstinedalsskolen det pågældende år.

To-klasse-ordningen siger, at: 8A konfirmeres bededag. 8B konfirmeres søndagen efter.

Tre-klasse-ordningen siger, at: 8A konfirmeres bededag, 8B konfirmeres lørdagen efter og 8C konfirmeres søndagen efter.

Der inviteres til indskrivning i det kirkeblad, der husstandsomdeles ultimo maj året inden konfirmationen - og kun der. Skolerne er ikke involveret i konfirmationsforberedelsen og ligger derfor ikke inde med oplysninger, de kan bidrage med.

Det betyder, at alle udenfor sognet selv skal henvende sig til os og forhøre sig om indskrivning. Indskrivningen finder sted i august måned, og forberedelsen begynder umiddelbart efter.

De nøjagtige datoer for indskrivning til konfirmation i 2019

Tirsdag den 21. august 2018 kl. 19.30 i sognegården indskrives de børn, der går i Kirstinedalsskolens klasse 8.A. De skal konfirmeres bededag, fredag den 17. maj 2019.

Onsdag den 22. august 2018 kl. 19.30 i sognegården indskrives de børn der går i Kirstinedalsskolens klasse 8. B. De skal konfirmeres lørdag den 18. maj 2019.

Indskrivningerne omfatter børn, der enten er bosiddende i Ølsemagle sogn eller går i 8. klasse på Kirstinedalsskolen. For at blive indskrevet skal man huske dåbs- eller navneattest!

Indskrivningsaftnerne kommer til at foregå under hyggelige former, hvor vi i løbet af 1½ time præsenterer projektet og arbejder os igennem de spørgsmål, som en konfirmation i familien kan afføde. Det kan feks. være, at der er nogle af børnene der ikke er døbt. Men så klarer vi også det.

Undervisning

Selve undervisningen kommer til at ligge om eftermiddagen efter skoletid, som den altid har gjort, dvs. i forlængelse af skoledagen.

8. A skal gå til præst om tirsdagen kl. 13.40-15.10.

8. B skal gå til præst om onsdagen kl. 13.40-15.10.

Konfirmandhjælp

Menighedsplejen har iværksat et nyt initiativ: Konfirmandhjælp.

Hjælpen på 1500,- til trængende kan udbetales efter ansøgning til den præst, der forbereder konfirmanden. Derudover samler menighedsplejen ind til formålet i kirken på konfirmationsdagene, og vi takker for de bidrag, der allerede er kommet. Sådanne bidrag lægges oveni de 1500,-. For alle skal have en festlig konfirmationsdag.