Konfirmationsdagene fastsættes efter hvormange 8-klasser, der er på Kirstinedalsskolen det pågældende år.

To-klasse-ordningen siger, at: 8A konfirmeres bededag. 8B konfirmeres lørdagen efter.

Tre-klasse-ordningen siger, at: 8A konfirmeres bededag, 8B konfirmeres lørdagen efter og 8C konfirmeres søndagen efter.

Der inviteres til indskrivning og velkomstaften i det kirkeblad, der husstandsomdeles ultimo maj året inden konfirmationen - og kun der. Der linkes til kirkebladet på forsiden. Læs invitationen, hvis I ikke har modtaget bladet fysisk. Skolerne er ikke involveret i konfirmationsforberedelsen og ligger derfor ikke inde med oplysninger, de kan bidrage med.

Det betyder, at alle udenfor sognet selv skal henvende sig til os og forhøre sig.

Velkomstaftenen finder sted i august måned, og forberedelsen begynder umiddelbart efter.

Velkomstaften tirsdag den 20. august 2019 kl. 19.30 i sognegården for de børn, der går i Kirstinedalsskolens klasse 8.A. De skal konfirmeres bededag, fredag den 8. maj 2020.

Velkomstaften onsdag den 21. august 2019 kl. 19.30 i sognegården for de børn der går i Kirstinedalsskolens klasse 8. B. De skal konfirmeres lørdag den 9. maj 2020.

Indskrivning og velkomstaften omfatter børn, der enten er bosiddende i Ølsemagle sogn eller går i 8. klasse på Kirstinedalsskolen. 

På velkomstaftnerne introducerer vi i løbet af 1½ time til konfirmandforberedelsen og arbejder os igennem de spørgsmål, som en konfirmation i familien kan afføde. Det kan feks. være, at der er nogle af børnene der ikke er døbt. Men så klarer vi også det.

Undervisning

Selve undervisningen kommer til at ligge om eftermiddagen efter skoletid, som den altid har gjort, dvs. i forlængelse af skoledagen.

8. A skal gå til præst om tirsdagen kl. 13.40-15.10.

8. B skal gå til præst om onsdagen kl. 13.40-15.10.

Konfirmandhjælp

Menighedsplejen har iværksat et nyt initiativ: Konfirmandhjælp.

Hjælpen på 1500,- til trængende kan udbetales efter ansøgning til den præst, der forbereder konfirmanden. Derudover samler menighedsplejen ind til formålet i kirken på konfirmationsdagene, og vi takker for de bidrag, der allerede er kommet. Sådanne bidrag lægges oveni de 1500,-. For alle skal have en festlig konfirmationsdag.