Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bestyrelse

 

Bestyrelsen for Ølsemagle Sogns Menighedspleje pr. 27.10.2020

Sognepræst Mette Paulin Blomgren (født medlem), formand

Sognepræst David Varming Winsløw, valgt for 1 år i 2020, næstformand

Annelise Jensen, valgt for 1 år i 2020, kasserer

Lilly Jenter, Netværksgruppen, valgt for 1 år i 2020

Bente Sandfeld, Fredagstræf, valgt for 1 år i 2020

Kjeld Hintzmann, Mandeklubben, valgt for 1 år i 2020

Ann Valentin, Ølsemaglepigerne, valgt for 1 år i 2020

Grethe Koue, valgt for 1 år i 2020

Suppleanter valgt for 1 år i 2020:

Tove Folkmann (Netværksgruppen)

Bente Larsen (Fredagstræf)

Kirsten Bastholm (Ølsemaglepigerne)

Jens Helge Olsen (Mandeklubben)

Revisorer (ikke medlem af bestyrelsen:

John Fristeen, revisor, valgt for 1 år i 2020

Vagn Sandfeld, revisorsuppleant, valgt for 1 år i 2020

 

Årsmøde

Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 16.00 afholdt Menighedsplejen ekstraordinært årsmøde.

På dette årsmøde lykkedes det heldigvis at komme i mål med såvel vedtagelse af de stillede vedtægtsændringsforslag som valg af en ny besyrelse (se ovenfor).

Den nyvalgte bestyrelse vil snarest muligt gå i gang med revidere og gennemskrive de pt. gældende vedtægter. De nye vedtægter vil blive optrykt og sat på hjemmesiden, så snart de foreligger.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde