Bestyrelsen for Ølsemagle Sogns menighedspleje pr. 14.03.2018

 

Bente Moris (født medlem), formand

Jørgen Lund (født medlem), sognepræst og næstformand 

Annelise Jensen, kasserer

Lilly Jenter, valgt for netværksgruppen

Grethe Koue, valgt for netværksgruppen sekretær

Annelise Jensen, valgt for fredagstræf

Vagn Sandfeldt, valgt for fredagstræf, revisor

John Fristeen, revisor

Kjeld Hintzmann, valgt for mandeklubben

Lasse Påske-Møller, valgt for mandeklubben

Ann Valentin, valgt for Ølsemaglepigerne

Annie Påske-Møller, valgt for Ølsemaglepigerne

Suppleanter:

Tove Folkmann (Netværksgruppen)

Bente Larsen (Fredagstræf)

Kirsten Bastholm (Ølsemaglepigerne)

Jens Helge Olsen (Mandeklubben)

Lasse Påske-Møller (revisorsuppleant)