Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bestyrelse

 

Bestyrelsen for Ølsemagle Sogns Menighedspleje pr. 22.06.2021

Alle i bestyrelse er valgt for et år, dvs. frem til årsmøde 2022.

Sognepræst Mette Paulin Blomgren (født medlem), formand

Menighedsrådsformand Grethe Koue, næstformand

Lisbet Helsted, kasserer

Bente Larsen, Netværksgruppen

Bente Sandfeld, Fredagstræf

Kjeld Hintzmann, Mandeklubben

Ann Valentin, Ølsemaglepigerne

Suppleanter:

Tove Folkmann (Netværksgruppen)

Birte Bengtsen (Fredagstræf)

Kirsten Bastholm (Ølsemaglepigerne)

Peter Moris (Mandeklubben)

Revisorer (ikke medlem af bestyrelsen:

Annelise Jensen, revisor

Vagn Sandfeld, revisorsuppleant

 

Årsmøde

Tirsdag d. 22. juni afholdt Ølsemagle sogns Menighedspleje sit årsmøde for 2021.

Referat af mødet, klik her - 2021-06-22, Årsmøde referat.docx

De nye vedtægter vil snarest muligt også være tilgængelige her.

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed. Her behandles indkomne forslag – det kan bl.a. være ændringer vedr. nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På årsmødet vælges også en bestyrelse, der skal varetage Menighedsplejens interesser. Regnskabet bliver selvfølgelig også fremlagt.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-pigerne, Julemarked, samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. Se mere på vores hjemmeside www.oelsemaglekirke.dk

De gamle vedtægter kan stadig downloades via dette link: Vedtægter for menighedsplejen pr 27.10.2020.docx

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde