Bestyrelsen for Ølsemagle Sogns Menighedspleje pr. 20.03.2019

 

Bente Moris (født medlem), formand

Jørgen Lund (født medlem), sognepræst og næstformand 

David Varming Winsløw (født medlem), sognepræst

Annelise Jensen, kasserer

Lilly Jenter, valgt for netværksgruppen

Grethe Koue, valgt for netværksgruppen og sekretær

Bente Sandfeld, valgt for fredagstræf

Vagn Sandfeld, valgt for fredagstræf og revisor

John Fristeen, revisor

Kjeld Hintzmann, valgt for mandeklubben

Lasse Påske-Møller, valgt for mandeklubben

Ann Valentin, valgt for Ølsemaglepigerne

Annie Påske-Møller, valgt for Ølsemaglepigerne

Suppleanter:

Tove Folkmann (Netværksgruppen)

Bente Larsen (Fredagstræf)

Kirsten Bastholm (Ølsemaglepigerne)

Jens Helge Olsen (Mandeklubben)

Lasse Påske-Møller (Revisorsuppleant)