Bestyrelse

 

 

Bestyrelsen for Ølsemagle Sogns Menighedspleje pr. 20.03.2019

Jørgen Lund (født medlem), sognepræst og formand 

David Varming Winsløw (født medlem), sognepræst

Grethe Koue, MR-formand = født medlem)

??, næstformand - pt. vakant

Annelise Jensen, kasserer

Lilly Jenter, valgt for netværksgruppen

Grethe Koue, valgt for netværksgruppen og sekretær

Bente Sandfeld, valgt for fredagstræf

Vagn Sandfeld, valgt for fredagstræf og revisor

John Fristeen, revisor

Kjeld Hintzmann, valgt for mandeklubben

Lasse Påske-Møller, valgt for mandeklubben

Ann Valentin, valgt for Ølsemaglepigerne

Annie Påske-Møller, valgt for Ølsemaglepigerne

Suppleanter:

Tove Folkmann (Netværksgruppen)

Bente Larsen (Fredagstræf)

Kirsten Bastholm (Ølsemaglepigerne)

Jens Helge Olsen (Mandeklubben)

Lasse Påske-Møller (Revisorsuppleant)

Årsmøde

Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 16.00 afholdes 2. ekstraordinære årsmøde i Ølsemagle sognegård, Rishøjvej 1A, 4600 Køge.

Da det ekstraordinære årsmøde i august heller ikke kom i mål med at diskutere alle punkter på dagsordenen, herunder bl.a. nyvalg til bestyrelsen, blev det vedtaget at udskyde disse punkter til endnu et ekstraordinært møde.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-pigerne, Julemarked samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. - Se mere på vores hjemmeside www.oelsemaglekirke.dk

Har du punkter der ønskes behandlet på dette ekstraordinære årsmøde, kan de afleveres på kirkekontoret, i sognegårdens postkasse eller sendes pr. mail til mm@oelsemaglekirke.dk senest mandag d. 12. oktober 2020.

De nugældende vedtægter for Ølsemagle Sogns Menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde