Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bestyrelse

 

Bestyrelsen for Ølsemagle Sogns Menighedspleje pr. 27.10.2020

Sognepræst Mette Paulin Blomgren (født medlem), formand

Sognepræst David Varming Winsløw, valgt for 1 år i 2020, næstformand

Annelise Jensen, valgt for 1 år i 2020, kasserer

Lilly Jenter, Netværksgruppen, valgt for 1 år i 2020

Bente Sandfeld, Fredagstræf, valgt for 1 år i 2020

Kjeld Hintzmann, Mandeklubben, valgt for 1 år i 2020

Ann Valentin, Ølsemaglepigerne, valgt for 1 år i 2020

Grethe Koue, valgt for 1 år i 2020

Suppleanter valgt for 1 år i 2020:

Tove Folkmann (Netværksgruppen)

Bente Larsen (Fredagstræf)

Kirsten Bastholm (Ølsemaglepigerne)

Jens Helge Olsen (Mandeklubben)

Revisorer (ikke medlem af bestyrelsen:

John Fristeen, revisor, valgt for 1 år i 2020

Vagn Sandfeld, revisorsuppleant, valgt for 1 år i 2020

 

Årsmøde

Tirsdag d. 22. juni kl. 16.00 afholder Ølsemagle sogns Menighedspleje sit årsmøde for 2021.

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed. Her behandles indkomne forslag – det kan bl.a. være ændringer vedr. nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På årsmødet vælges også en bestyrelse, der skal varetage Menighedsplejens interesser. Regnskabet bliver selvfølgelig også fremlagt.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-pigerne, Julemarked, samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. Se mere på vores hjemmeside www.oelsemaglekirke.dk

Har du punkter der ønskes behandlet på årsmødet kan de afleveres på kirkekontoret, i sognegårdens postkasse eller sendes pr. mail til mm@oelsemaglekirke.dk senest mandag d. 14. juni 2021.

De nugældende vedtægter for Ølsemagle Sogns Menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret eller downloades via dette link: Vedtægter for menighedsplejen pr 27.10.2020.docx

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde