Menighedsplejen

Menighedsplejen

- et folkekirkeligt socialt arbejde.

Ølsemagle sogns menighedspleje består af en gruppe frivillige, som alle gør en kæmpe indsats til glæde for alle i Ølsemagle Sogn. Desuden har Menighedsplejen som formål at styrke det sociale netværk i Sognet. Har du stadig ikke prøvet at deltage i nogle af menighedsplejens aktiviteter, kan du stadig nå det, og du skal være meget velkommen. smiley

Alle aktiviteter foregår i sognegården.
Sidder du inde med en god idé, som kunne være en aktivitet under menigheds plejen? Hvad enten det er en tilbagevendende aktivitet eller en enkeltstående aktivitet, er du meget velkommen til at kontakte en af sognepræsterne  eller formanden for Menighedsrådet.

Du skal ikke nødvendigvis have en skræddersyet aktivitet; bare du har ideen, kan vi sammen finde ud af at søsætte den.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen er: Netværksgruppe, Julemarked, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-Pigerne samt indsamling af lysestumper.
Læs nærmere under de pågældende menupunkter
.

På årsmødet behandles indkomne forslag – det kan bl.a. være ændringer til nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På årsmødet vælges også den kommende bestyrelse og regnskabet bliver selvfølgelig fremlagt.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje

-  et folkekirkeligt socialt arbejde

Medlem af Samvirkende Menighedsplejer: www.menighedsplejer.dk

 

Indsamling af strikkegarn

Der skal jo som bekendt bruges garn, hvis man skal strikke; derfor vil netværksgruppen meget gerne bede dig kigge i skuffer og skabe for at se, om du har nogle garnrester vi kan bruge. Spørg også gerne venner og bekendte.

Ligger du inde med nogle knapper, tager vi også gerne i mod dem

Garn og knapper kan afleveres i Sognegården eller i Kirken.

Årsmøde

Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 16.00 afholdes 2. ekstraordinære årsmøde i Ølsemagle sognegård, Rishøjvej 1A, 4600 Køge.

Da det ekstraordinære årsmøde i august heller ikke kom i mål med at diskutere alle punkter på dagsordenen, herunder bl.a. nyvalg til bestyrelsen, blev det vedtaget at udskyde disse punkter til endnu et ekstraordinært møde.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-pigerne, Julemarked samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. - Se mere på vores hjemmeside www.oelsemaglekirke.dk

Har du punkter der ønskes behandlet på dette ekstraordinære årsmøde, kan de afleveres på kirkekontoret, i sognegårdens postkasse eller sendes pr. mail til mm@oelsemaglekirke.dk senest mandag d. 12. oktober 2020.

De nugældende vedtægter for Ølsemagle Sogns Menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde