Menighedsplejen

- et folkekirkeligt socialt arbejde.

Ølsemagle sogns menighedspleje består af en gruppe frivillige, som alle gør en kæmpe indsats til glæde for alle i Ølsemagle Sogn. Desuden har Menighedsplejen som formål at styrke det sociale netværk i Sognet. Har du stadig ikke prøvet at deltage i nogle af menighedsplejens aktiviteter, kan du stadig nå det, og du skal være meget velkommen. smiley

Alle aktiviteter foregår i sognegården.
Sidder du inde med en god idé, som kunne være en aktivitet under menigheds plejen? Hvad enten det er en tilbagevendende aktivitet eller en enkeltstående aktivitet, er du meget velkommen til at kontakte en af sognepræsterne  eller formanden for Menighedsrådet.

Du skal ikke nødvendigvis have en skræddersyet aktivitet; bare du har ideen, kan vi sammen finde ud af at søsætte den.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen er: Netværksgruppe, Julemarked, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-Pigerne, Tøjindsamling samt indsamling af lysestumper.
Læs nærmere under de pågældende menupunkter
.

På årsmødet behandles indkomne forslag – det kan bl.a. være ændringer til nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På årsmødet vælges også den kommende bestyrelse og regnskabet bliver selvfølgelig fremlagt.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje

-  et folkekirkeligt socialt arbejde

Medlem af Samvirkende Menighedsplejer: www.menighedsplejer.dk