Mandag d. 24. august 2020, Kl. 16:30 til kl. 18:00

Ekstraordinært årsmøde i Ølsemagle Sogns Menighedspleje mandag d. 24. august 2020 kl. 16.30 i Ølsemagle sognegård, Rishøjvej 1A, 4600 Køge.

Da årsmødet d. 24.6. kom i tidnød og derfor ikke kom igennem alle punkter på dagsordenen, herunder bl. a. nyvalg til bestyrelsen, blev det vedtaget at suspendere mødet og udskyde disse punkter til et ekstraordinært årsmøde.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Julemarked, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-Pigerne samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. Læs mere om menighedsplejens aktiviteter her på hjemmesiden.

Det nye møde annonceres via de sædvanlige kanaler - hjemmeside, opslag og avisannonce - senest d. 3.8.

Har du punkter der ønskes behandlet på det ekstraordinære årsmøde, kan de afleveres på kirkekontoret, i sognegårdens postkasse eller sendes pr. mail til mm@oelsemaglekirke.dk senest mandag d. 10. august 2020.

De nugældende vedtægter for Ølsemagle Sogns Menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret.

Med venlig  hilsen - Ølsemagle Sogns Menighedspleje.