Søndag d. 6. september 2020, Kl. 12:30 til kl. 14:30

Efter højmessen kl. 11.00 i Ølsemagle kirke, hvor vores nye sognepræst bliver indsat i embedet, tillige med David V. Winsløw, der indsættes som kirkebogsførende sognepræst, indbyder menighedsrådet til en velkomstreception i sognegården, hvor alle er velkommen til at kikke forbi og hilse på.

Med venlig hilsen og på gensyn - Ølsemagle menighedsråd