Udgivet fre d. 8. nov 2019, kl. 07:15

Kom og deltag i Årsmøde i Ølsemagle Sogns Menighedspleje 2020.

Onsdag den 1. april 2020 kl. 15.30 i Ølsemagle Sognegård, Rishøjvej 1A

Årsmødet er Menighedsplejens øverste Myndighed. Her behandles indkomne forslag – der bl.a. kan være ændringer vedr. nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På Årsmødet vælges også en bestyrelse, der skal varetage Menighedsplejens interesser. Regnskabet bliver selvfølgelig også fremlagt.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Julemarked, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-Pigerne, Tøjindsamling til Kofods skole samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. Se mere på vores hjemmeside www.oelsemaglekirke.dk

Har du punkter der ønskes behandlet på årsmødet kan de afleveres til kirkekontoret, i sognegårdens postkasse eller sendes pr. mail til mm@oelsemaglekirke.dk SENEST mandag den 16. marts 2020

Vedtægter for Ølsemagle Sogns menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret fra mandag den 10. februar 2020

Med venlig  hilsen - Ølsemagle Sogns Menighedspleje.


Kategorier Nyheder