Udgivet tor d. 30. apr 2020, kl. 15:00

Ekstraordinært årsmøde i Ølsemagle Sogns Menighedspleje 2020 i Ølsemagle sognegård, Rishøjvej 1A, 4600 Køge.

Da årsmødet d. 24.6. kom i tidnød og derfor ikke kunne nå at drøfte alle punkter på dagsordenen, herunder nyvalg til bestyrelsen, besluttede man at udskyde disse til et ekstraordinært / supplerende årsmøde, som afholdes mandag d. 24. august 2020 kl. 16.30, ligeledes i Ølsemagle Sognegård.

På mødet d. 24.6. vedtog man følgende frister: Det nye møde annonceres via de sædvanlige kanaler - hjemmeside, opslag og avisannonce - senest d. 3.8.

Hvis man ønsker at indlevere forslag til den nye dagsorden skal disse være kirkekontoret i hænde senest d. 10.8. Den endelige dagsorden udsendes umiddelbart derefter.

Referat af de punkter der BLEV nået d. 24.6. vil blive udsendt til bestyrelsen. Andre interesserede kan afhente det på kirkekontoret fra onsdag d. 1.7.

Årsmødet er Menighedsplejens øverste Myndighed. Her behandles indkomne forslag – der bl.a. kan være ændringer vedr. nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På Årsmødet vælges også en bestyrelse, der skal varetage Menighedsplejens interesser. Regnskabet bliver selvfølgelig også fremlagt.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Julemarked, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-Pigerne samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. 

Vedtægter for Ølsemagle Sogns menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret.

Med venlig  hilsen - Ølsemagle Sogns Menighedspleje.


Kategorier Nyheder