2. ekstraordinære årsmøde i Menighedsplejen, tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 16.00 i Ølsemagle sognegård. Klik her for at læse mere.

2. ekstraordinære årsmøde i Menighedsplejen, tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 16.00 i Ølsemagle sognegård. Klik her for at læse mere.


# Nyheder
Publish date Udgivet søndag d. 13. september 2020, kl. 10:00
2. ekstraordinære årsmøde i Menighedsplejen, tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 16.00 i Ølsemagle sognegård. Klik her for at læse mere.

Da det ekstraordinære årsmøde i august heller ikke kom i mål med at diskutere alle punkter på dagsordenen, herunder bl.a. nyvalg til bestyrelsen, blev det vedtaget at udskyde disse punkter til endnu et ekstraordinært møde.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-pigerne, Julemarked samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær. Se mere på vores hjemmeside www.oelsemaglekirke.dk

Har du punkter der ønskes behandlet på dette ekstraordinære årsmøde, kan de afleveres på kirkekontoret, i sognegårdens postkasse eller sendes pr. mail til mm@oelsemaglekirke.dk senest mandag d. 12. oktober 2020.

De nugældende vedtægter for Ølsemagle Sogns Menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde