Udgivet fre d. 20. jul 2018, kl. 15:00

Søndag d. 17. november 2019 kl. 10:00 - 11:00

De fleste ting bliver sjovere når man er mange sammen. Når man oplever at være en del af et stort fællesskab. Derfor holder alle kirkerne i Køge Provsti hvert år en fælles gudstjeneste i Køge Kirke. I år løber provstigudstjenesten af stablen søndag den 17.november kl.10.00. 

Temaet for årets fællesgudstjeneste er ”Sang.” For er der noget vi gør meget i kirken, så er det at synge. Og det gør vi fordi sangen den kan noget. Den rykker os steder hen, som almindelig tale ikke kan. Sangen kan løfte os helt op til englene, og den kan røre de dybeste følelser i os. Og så kan sangen forene os i et fællesskab, få os til at mærke at vi er en del af noget større.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Køgehallerne kl. ca. 12.00 efterfulgt af et foredrag af Bertel Haarder, som vil bidrage med egne sange og fortællinger om ”Alvor og skæmt fra Borgen”. Som altid når Bertel taler og skriver sange, vil det være i en humoristisk tone, men på en bund af alvor. Arrangementet forventes at være afsluttet senest kl. 14.45.

Alle er velkomne både til gudstjeneste, spisning og foredrag. Deltagelse er gratis, men tilmelding til spisning er nødvendig. Absolut sidste frist for at hente gratis billetter til spisning og evt. fælles transport er Mandag den 4. november kl. 12 på kirkekontoret.

Det er vigtigt at du husker spisebilletten, da den skal afleveres ved indgangen i Køge Hallerne. I lighed med sidste år er der reserveret plads til os. Arrangementet afsluttes ved 15-tiden

Håber du har lyst til at deltage i denne flotte gudstjeneste samt det efterfølgende hyggelige samvær.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet

Kategorier Nyheder